Strömstadsmedeln 2 april och

Kvillebyns Klassiska 3 april

Idefjordens SK och Kvillebyns SK i samverkan

Vårt goda samarbete som tävlingsarrangörer resulterade i år i en tävlilngshelg med tävlingar lördag-söndag i markerna runt Kasen.

Tävlingsledare: Arne Långövik

Banläggare: Göran Olsson (lördag) och Mats Hugosson (söndag)

Deltagarantalet blev lite av en besvikelse. Vi hade konkurrens av tävlingar i Fredrikstad och Göteborg. Strax under 200 anmälda på lördagen och något färre på söndagen.

Logo för Eventor

Inbjudan och resultat Strömstadsmedeln

Logo för Eventor

Inbjudan och resultat Kvillebyns Klassiska

Kontrollbild från SM Lång 2021

En vacker kontroll från SM 2021 (foto: Roger Gustafsson)

Målet lördag, väster om huset
Inspurt söndag från öster