Skidspåren kring Kasen

När snöläget så medger spåras elljusspåret och i gynnsamma fall också det av klubben anlagda milspåret. Det är ett spår som är utmärkt som träningsspår inför Vasaloppet. Flera stakpartier över mossar och tjärnar och inte så tekniskt krävande. Ett fint familjespår! Här presenterar vi banprofil, karta över spårsystemet och några fina bilder från spåret vintern 2005/06.

Här är en banprofil över milspåret.

Banprofil över milspåret

Denna skylt som finns vid Kasen visar hur spåret går i terrängen. Klicka på kartan för att ladda ned en fil med skyltens tryck!

Spårkarta Kasen
Vinterbild med full parkering
Skidspår Mellantjärn
Skidspår över Dammkastjärn

Så här kunde det se ut vid Kasen den fina vintern 2005/06 (13 mars).

Här går spåret över Mellantjärn.

Och här går det över Dammkastjärn.

Milspårets högsta punkt.
Spår över Mörkemossen
Spår över SV delen av Mörkemossen

Spårets högsta punkt

Mörkemossen

Sydvästra delen av Mörkemossen