Dragonkullen

en av södra Sveriges vackraste utsiktsplatser

Drygt 10 minuters promenad (1,3 km) från Idefjordens SK:s klubbstuga Kasen, finner man utsiktstornet på Dragonkullen. Tornet restes 1972 av klubbens medlemmar, med Bo ”Smen” Johansson som byggansvarig. Smen, som redan vid den tiden var anställd inom kraftbranschen, var ju högst lämplig för uppgiften då han var van vid stolpresning från sitt dagliga arbete.

Stolparna som behövdes för bygget fraktades först med traktor så långt det gick att köra, men vid en punkt ca 200 m från toppen fick man ta till muskelkraft och vinschar för att slutligen få upp all materiel till högsta punkten.

Vid några tillfällen har stolpar bytts ut p.g.a. åsknedslag och även tidens tand som nött på materialet. Klubben har till sitt förfogande 6-7 man som arbetar inom kraftbranschen, så det finns gott om resurser att underhålla ett utsiktstorn byggt av kraftledningsstolpar.

Dragonkullens topp reser sig 170 m ö.h. och ligger endast drygt 400 m fågelvägen från Idefjorden, och då finns ändå en drygt 100 m bred platå halvvägs ned till fjorden. De branta sluttningarna och stupen som finns på båda sidor av fjorden ger ett imponerande intryck uppifrån tornet. Själva tornet reser sig ytterligare 10 m, precis ovan trädtopparna, vilket gör att man har fri sikt hela horisonten runt.

Åt väst och sydväst ser man öppet hav i inre delen av Skagerack, och rakt västerut ligger båda Svinesundsbroarna bara ett par kilometer bort och ruvar över det trånga inloppet till fjorden. Långt i fjärran 16-17 mil bort åt nordväst, kan man vid klart väder se den 1883 m höga Gaustatoppen vid Rjukan i Telemark ligga snöklädd med sin ”Fujijamaprofil”. Vidare i nordvästlig riktning finner man Fredrikstad och norrut Sarpsborg. Av Halden som bara ligger 4-5 km bort ser man bara en del av ytterområdena, då det mesta av staden ligger nere bakom Mossvikskullen och den branta ön Brattöya. Fredriksten fästning syns däremot tydligt på klippan ovanför staden. öster- och söderut finns enbart det vidsträckta skogslandskapet i sydöstra Östfold, Dalsland samt Bohuslän med bl.a. Björnerödspiggen (Bohusläns högsta punkt 222 m.ö.h.) 11 km i sydöstlig riktning. Strömstad ligger 20 km åt sydväst, men är svårt att se om man inte får syn på vattentornet vid TV-masten.

Bland traktens invånare har Dragonkullen alltid gått under namnet Rönnekölln, (Runda kullen), vilket har sin förklaring om man ser toppen från fjorden. Det är i första hand den något lägre toppen 100 m norr om tornet som egentligen åsyftas, vilken ser rund ut från en viss riktning nere vid fjorden.

Själva namnet Dragonkullen härkomst kommer troligen från dragoner (infanterister) ur Karl XII´s armé varit förlagda eller spanat därifrån under ofredsåren 1715-1718 i dessa trakter.

Göran Olsson, januari 2009

Utsikt västerut från Dragonkullen

Foto: Göran Olsson, 14 februari 2009