Reflexbanor kring Kasen

Hösten 2018 iordningställdes två slingor på 3,8 resp. 6,6 km i terrängen runt Kasen inför ”Kasenatta” – en triallöpning i mörker. Banorna är märkta med små reflexer på träden runt respektive bana. Mycket lätta att följa med en bra pannlampa, men var uppmärksam där banorna delar sig! Banorna går genom kuperad skogsmark med inslag av snabblöpta hällmarker och består till viss del av obanade stråk och mindre stigar.

Här finns två kartor som visar hur banorna går (klicka på kartan för en större bild):

OL-karta med korta reflexbanan

Korta banan 3,8 km

Så här går den korta banan.

OL-karta med långa reflexbanan

Långa banan 6,6 km

Så här går den långa banan.