Integritetspolicy

Allmänt

Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet (Dataskyddsförordningen, GDPR). All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt GDPR som personuppgifter. Data, bild (foto, teckning), ljudupptagning, e-post, adress, mobilnummer, privata bilens reg.nr, osv.

Du kan läsa hela vår integritetspolicy HÄR!