Klubbens organisation

Adress och telefonnummer

Postadress

IDEFJORDENS SK
c/o Camilla Edlund
Bojargatan 3
452 37 STRÖMSTAD

Organisationsnummer: 855900-2293

Telnr Kasen: 0526-421 07

Fakturaadress

IDEFJORDENS SK
c/o Christer Bech
Skolgatan 5
452 30 STRÖMSTAD

PlusGiro: 12 09 59-2
Bankgiro: 5748-3869
Swish: 123 634 7918
IBAN: SE3480000836839833846232
Swiftadress: SWEDSESS

Styrelse & kommittéer – 2023

Styrelse

Bostad Mobil
Ordförande Rune Sandin 0526-420 31 070-334 20 58
Sekreterare Camilla Edlund 070-547 70 99
Kassör Christer Bech +47 412 15 914
Ledamot Ann-Cathrin Jern Niklasson ‭073-619 08 64
Ledamot Hans-Peter Niklasson 0526-403 49 070-511 51 09
Ledamot Lisa Reichenberg 076-826 07 13
Ledamot Göran Olsson 0526-410 15 070-577 60 94
Suppleant Ronny Hansson 076-218 30 51
Suppleant Hans-Robert Hansson 070-373 86 50

Revisorer

Ordinarie Bengt-Åke Björk 070-570 54 11
Ordinarie Rudolf Niklasson 0526-401 48 070-688 87 43
Suppleant Ylva Lomgård 0526-420 23
Suppleant Carina Andersson 073-777 34 03

Orienteringskommitté

Sammakallande Göran Olsson 0526-410 15 070-577 60 94
Arne Goksöyr 073-899 95 05
Roger Gustafsson 0526-430 54 070-638 69 31
Rune Kristiansen 0526-109 38 070-322 23 82

Skid- och Spårkommitté

Sammankallande Staffan Johansson 0526-420 70 073-088 19 15
Hans-Peter Niklasson 0526-403 49 070-511 51 09
Fredrik Olausson 0526-420 32 070-209 30 42
Göran Olsson 0526-410 15 070-577 60 94
Thomas Paulsson 0526-153 71 070-773 85 99

Kartkommitté

Sammankallande Göran Olsson 0526-410 15 070-577 60 94
Christer Bech +47 412 15 914
Rune Kristiansen 0526-109 38 070-322 23 82

Ungdomskommitté

Sammankallande Gabriella Axelsson 0526-420 62 070-335 59 72
Liv-Marit Grönland 076-715 71 62
Mari Nuga 070-211 59 87

Stug- och poängpromenads-

kommitté

Sammankallande Bo Johansson 0526-420 42 070-671 09 78
Linda Furufors 0526-107 53
Jan Hansson 0526-139 46 073-041 88 13
Carina Reichenberg 0526-410 15 076-83 70 909

Valberedning

Sammankallande Carina Reichenberg 0526-410 15 076-83 70 909
Rune Kristiansen 0526-109 38 070-322 23 82