Medlemssida

Information om sidan

På medlemssidan visas dokument och annat av intresse för Idefjordens SK:s medlemmar, som vi inte anser ska vara allmänt tillgängliga. Av denna anledning måste du logga in på sidan.

Från och med 2014-12-08 gäller ett nytt lösenord till medlemssidan. Samma lösenord gäller på den nya hemsidan. Lösenordet ska inte spridas utanför klubben. Den som önskar få tillgång till sidorna, uppmanas ta kontakt med webbmastern Bengt Bivrin, helst via mail.

Lösenordsskyddad sida

Gå vidare till den lösenordsskyddade sidan. Du kommer att få ange lösenord den första gången du klickar här.

Senast uppdaterad: 2022-05-12