Banläggarens ord om SM Långdistans 2009 i jungrueliga marker:

Namn: Göran Olsson
Klass: H 55 (Sverige-etta 2008)

Långdistansen i september 2009 har förlagts till kommunens nordöstra delar mitt i Idefjordens Sportklubbs ursprungliga kärnområde. En del av det avlysta området karterades under sent 60-tal och mitten av 70-talet, men har inte använts vid någon tävling sedan 1979, då Idefjordskavlen arrangerades under några år samt några DM-tävlingar. En av dessa kartor (utg. 1970) finns fortfarande till hands för intresserade.

Terrängen bjuder bitvis på stora höjdskillnader vilket sätter både fysik och vägvalsproblematik på prov. Det är inte någon typisk västkustterräng som deltagarna får möta, utan mera likt delar av nordvästra Dalsland och Haldenområdet på norska sidan av Idefjorden. Området domineras av höjdplatåer som ibland är ganska flacka, men dessa avgränsas av sprickdalar som både uppvisar stora höjdskillnader och ett stort antal branter.

Göran Olsson, 2008-04-19

SOFT:s representant som synade området innan vi blev tilldelade arrangemanget, jämförde delar av terrängen med höjderna i mellersta Norrlands kustland. Det finns faktiskt likheter vad gäller vegetationen uppe på höjderna och i någon mån även topografin även om detaljrikedomen inte riktigt är densamma. Framkomligheten är oftast god och delar av terrängen kan ge låga kilometertider, trots de stora höjdskillnader som finns. Under både kval och final är terrängen likvärdig och de terrängbilder som ligger ute på nätet ger en ganska bra bild över hur terrängen ser ut. Av förståeliga skäl har inga terrängbilder tagits på grönområden och kalhyggen, då dessa i stort sett ser likadana ut överallt från Smygehuk till Treriksröset.

Vid banläggning har stor vikt lagts vid att både kval- och final skall behålla långdistansens särart. Faktorer som målets placering, balanserings- och avledningssträckor, vätskekontroller och att behålla rimliga banlängder etc. gör dock att antalet kontroller ökar något mer än vad som ursprungligen var tänkt.

För de deltagare som lyckas med sin målsättning, vare sig det gäller seger, 10:e plats eller enbart plats i finalen, brukar man alltid höra lovord från. Förhoppningen är att även deltagare som reser härifrån efter mästerskapet med grusade planer skall minnas detta SM p.g.a. god kartkvalité, rättvisa banor och fin terräng.