Efter 15 års uppskattad insats i klubben kommer Bengt tyvärr att flytta från Strömstad. Posten som kassör har han skött med bravur och vi önskar honom lycka till i ”kungliga huvudsaken”. Hans efterträdare som valdes på årsmötet blir Christer Bech.