Gräsroten 2022

Gräsroten 2022

Tack! Du som har angett Idefjordens SK som klubb när du spelar på Svenska Spel har bidragit till att klubben fått 1573 kr i stöd från Svenska Spel i det som de kallar Gräsroten! Stort tack till...
Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen

Den 12 september tog Rune Sandin (ordförande) och Bengt Bivrin (kassör) emot en check från Sparbanksstiftelsen Väst på Swedbanks kontor i Strömstad. Så här lyder motiveringen: ”Idefjordens Sportklubb bildades 1950. Förutom orientering bedrivs idag...

Tack Staffan! Välkommen Camilla!

Historiskt årsmöte igår den 11 mars! Efter 43 år som sekreterare i styrelsen lämnade Staffan Johansson över pennan till Camilla Edlund och avtackades förstås av klubbkamraterna! Det måste väl vara något slags rekord?   Staffan fick blommor efter 43 år!  ...

Medlemsavgift 2022

Hög tid att betala medlemsavgiften! Många har redan gjort det, tack för det! Oförändrad avgift, dvs. 150 kr/person, 400 kr/famlilj. Kassören föredrar om du betalar in avgiften med PlusGiro eller Bankgiro. PG-nr: 12 09 59-2 BG-nr: 5748-3869  Lämna...