Hög tid att betala medlemsavgiften! Många har redan gjort det, tack för det! Oförändrad avgift, dvs. 150 kr/person, 400 kr/famlilj.

Kassören föredrar om du betalar in avgiften med PlusGiro eller Bankgiro.

PG-nr: 12 09 59-2 
BG-nr: 5748-3869 

Lämna uppgift om: 
Namn och adress på samtliga som avgiften avser. Ange också om du vill ha ett medlemskort.

Medlemskort