Historiskt årsmöte igår den 11 mars! Efter 43 år som sekreterare i styrelsen lämnade Staffan Johansson över pennan till Camilla Edlund och avtackades förstås av klubbkamraterna! Det måste väl vara något slags rekord?

Staffan med blommor

 

Staffan fick blommor efter 43 år!

 

Staffan lämnar över pennan till Camilla.