Efter ett par års uppehåll p g a pandemin kunde åter Grenserittet köras idag från Strömstad till Halden. Idefjordens SK hade hand om första ”matstationen” i närheten av Buar. Denna gång var matstationen lite flyttad från tidigare.

Gruppbilden med alla funktionärerna (Gunnar Oleniusson bakom kameran) redo att ta emot deltagarna och dela ut sportdryck, vatten, bullar och bananer.

Den andra bilden är när de första deltagarna ankommer till ”matstationen” vid Buar, efter 21 km. De hade bråttom och körde ”värdshus förbi”.

(Text och bild: Gunnar Oleniusson)