En behövlig arbetsdag har avverkats vid klubbstugan på Kasen. Under åren samlar man på sig allt möjligt, både nödvändigt material och även en del som med åren blir överflödigt och bara tar plats. Vi var ca 15 personer som under några timmar rensade undan och en del transporterades till avfallsanläggningen i Strömstad. Tidigare har uttjänt kabel till elljusspåret hämtats och ytterligare ett lass med metallskrot skall bort. En del målning av yttervägg och fönster skall göras under sommaren.