Fredag 8 mars kl 18.00 avhandlas klubben årsmöte, och skrivelser eller motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari på följande mailadress: lommeland@gmail.com (Rune Sandin)

Fika efteråt och förhoppningsvis förevisning av bilder från orienteringsresa.