Den här gången är det dags för områdena Hällåsen (Hälle) och Löveråsfjället (Björnerödspiggen) med 10 checkpoints på båda kartorna. Kartan över Löveråsfjället är från 1980 (!) och inte alltför detaljerad, men de flesta stolparna är relativt lättillgängliga. Observera kartskalan på Löveråsfjället, 1:20000!

Årets sista kartsläpp kommer 1 augusti på nyritad sprintkarta i Skee.