Under förra året byttes alla gamla stolpar på elljusspåret eftersom de hade ”gjort sitt”. Dessutom är kvicksilverlamporna ersatta med led lampor, vilket innebär betydligt mindre energikostnad.

Sedan några dagar är nu hela elljusspåret spårat med snöskotern. Det innebär ca 5 km om man åker ängarna upp och tillbaka samt den avslutande kuperade delen där man korsar infarten till Kasen. Man kan också fortsätta rakt fram vid sista lampan (där stigen viker av mot Dragonkullen) och vidare på milspåret ner till en väg, och därefter tillbaka på vägen. Man kommer då in på elljusspåret igen vid gården som ligger i dalgången bredvid Kasen.

Vi har haft mycket problem med träd av varierande grovlek som pga snötyngd ramlat eller vikt sig in över spåren, men det mesta är nu undanröjt. En tidigare skogsavverkning och även en kommande innebär att de s.k. 5, 7 och 10 km spåren inte kommer att spåras tills vidare.

Klubbstugan med servering kommer att vara öppen lördag-söndag tills vidare så länge vintern håller i sig, och planeringen är att poängpromenaderna skall fortsätta på plogad väg och stig preparerad med snöskoter.