Efter många år i olika roller blev fyra medlemmar avtackade på årsmötet. Rudolf Niklasson och Bengt-Åke Björk avgick som revisorer samt Ylva Lomgård som revisorssuppleant. Vidare avslutar Janne ”Makrill” sin roll i stugkommittén. Samtliga har haft sina roller i många år och där sticker Rudolf ut med totalt 61 år på olika stolar. Han valdes in i styrelsen 1963 där han varit både sekreterare och kassör fram till 2006, för att därefter varit revisor fram till idag. På bilden saknas Ylva Lomgård.