2000-talet

Den första vintern på det nya millenniet kom en liten ”vändpunkt” i klubbens verksamhet som snart skulle följas av flera. Rolf Hansson hade under en tid jobbat för att få till stånd en återträff på Lövlia, med så många som möjligt av dem som varit där under 60- 70- och 80-talen. Meningen var att det skulle ha skett 1998 som ett 30-årsjubileum, men det blev fördröjt två år p.g.a. bokningsproblem. När det väl blev av var det ingen svårighet att samla ett 30-tal av medlemmarna och vistelsen blev mycket uppskattad.

Vid ungefär samma tidpunkt flyttade orienteringsprofilen Per Slungaard till Strömstad och blev medlem i klubben. I rasande takt började han att digitalisera och revidera gamla kartor och dessutom nyproducera andra. I skrivande stund förfogar klubben över ett mycket stort antal kartor för både träning och tävling, och det bör väl betonas att Per har en sällsynt stor arbetslust, så det stoppar säkert inte med de kartor vi hittills har till förfogande. I förhållande till vår verksamhet och vårt medlemsantal är vi synnerligen väl förberedda inför framtiden på kartfronten.

Vintern 2002 eldhärjades gårdshuset på Kasen för andra gången helt oförklarligt. Första gången brann Sigfrid och Hildurs hus ned en dimmig vinternatt 1987, och nu var det dags igen vid liknande väderlek. Första tillfället var huset i privat ägo, men nu var det klubben som stod som ägare och drabbades. Efter en tids funderande och övervägande bestämdes att inte återuppbygga huset.

Under de här åren var också förberedelserna för O-ringens femdagars 2003 i full gång. Bohuslän/Dal hade äntligen kommit så långt att det nu var dags att stå som värd för ”Idrottssveriges största äventyr”.  Centralort var Uddevalla och ISK hade fått uppdraget att sköta elitstarterna, en mycket spännande och intressant uppgift. Med Arne Burman och Jan Granstedt som startchefer tog vi oss an de två elitstarterna under de fem tävlingsdagarna, och skötte oss utan att det fanns något att anmärka på.

Det dröjde inte många dagar efter att den sista hade gått i mål på O-ringens avslutande etapp innan Göran Olsson började skissa på banor för ett SM i klubbens gamla kärnområde. I kommunens nordöstra del finns fortfarande gott om jungfruliga marker, och kunde vi klara femdagars så borde väl ett SM vara genomförbart. Banskisser gjordes och Jan G. och Göran O. provlöpte och funderade, för att vid DM 2003 lägga fram förslaget för distriktets ordförande Mats Blom. Flera andra klubbar nappade och våren 2005 skickades en ansökan till SOFT om att få hela SM-programmet 2009. Riktigt så blev det inte, utan hälften av distanserna förlades till Småland, men för ISK blev det full pott. Vi kommer att stå som värdar, tillsammans med vår närmaste svenska grannklubb Kvillebyns SK, för både sprint- och långdistansen 2009. Ett hedersuppdrag som vi ser fram emot.

Som ett led i denna SM-satsning bestämdes under 2005 att arrangera en tredagarstävling med jaktstart. Tiden ansågs mogen att ha en egen årlig tävling nu när klubben haft en positiv trend under senare år, och det var dessutom nödvändigt att börja smörja maskineriet så att vi står väl rustade inför 2009. Tävlingen fick namnet Gränsjakten (se separat text!) och avhölls första gången i början av juli 2006. Deltagarsiffran var fullt godkänd med nästan 500 deltagare, vilket inte är vanligt nuförtiden på helt nyinstiftade tävlingar. Vi ser redan fram emot nästa sommar då vi hoppas kunna marknadsföra oss ännu mer, och inte blev det sämre av att första årets tävling avlöpte prickfritt. Vi tror oss veta att alla var mycket nöjda med Gränsjakten 2006.

Halden SK:s cykeltävling Grenserittet har på bara 6-7 år svällt ut så att det idag är en riktig mastodonttävling. Sedan 2004 har ISK uppdraget att bemanna och sköta den första mat- och vätskekontrollen vid Buar efter ca 2 mil av det 80 km långa loppet. Under innevarande år (2006) har även det övergripande ansvaret för all verksamhet runt starten i Strömstad tagits. Rune Sandin med ett antal medhjälpare står för den uppgiften.

I samband med Kvillebyns tävling våren 2006 fick undertecknad följande uppdrag av BDOF:s dåvarande ordförande Mats Blom. ”Nästa gång Sverige ansöker om ett VM, skall Bohuslän-Dals OF försöka få arrangemanget. Finns det lämpliga områden i norra Bohuslän, så lägg dessa på is i väntan på ett beslut!”

Ungefär samtidigt ansökte distriktet om att få arrangera SM-veckan med samtliga distanser, och utgången blev att ISK/KSK fick sprint- och långdistans 2009. Ultralång distans fick Eds SK arrangera och övriga distanser hamnade i andra distrikt i landet. I juli 2009 arrangerades sedan sprinten med kval på Nordkoster och final dagen efter i centrala Strömstad. Kvaltävlingen på Nordkoster var mycket speciell med en terräng som innehöll hög löphastighet, men med intensiv kartläsning i en tundralik miljö. Ett par dagar senare avgjordes även klubbens årliga tävling Gränsjakten på Kasen, så det var några intensiva arrangörsdagar. Sedan följde en ”viloperiod” på 6-7 veckor innan långdistansen gick av stapeln i Lommeland, med gården Mosstorp som arena. Alla tävlingarna avlöpte väl och både arrangörer och deltagare var tillfreds med utfallet. Största minnet för deltagarna var säkert sprintkvalet på Nordkoster.

Bland klubbens egna tävlande kan nämnas att ISK vid den här tiden hade en stor kader av tjejer som med tiden hade kunnat blida ett par 10-Milalag i damklassen. Dock försvann flertalet för studier och jobb, vilket är ofta är ett problem för klubbar från mindre orter. En del resultat som sticker ut är topplaceringar av Jan Granstedt och Göran Olsson på O-Ringen (Mjölby, Sälen, Eksjö, Örebro) under några år samt även på Veteran-SM (Svanesund, Orust).

Klubbstugan på Kasen fick under 2007 en rejäl ansiktslyftning. Medel för detta frigjordes bl.a. av försäljningen av fotbollsplanen på Kungbäck, och innebar en större samlingslokal, mera källarutrymmen, ett mindre kontor, modernisering av köket samt ett trapphus med betydligt bättre framkomlighet. Resultatet blev även att altanen flyttades längre ut och är nu handikappanpassad.

När sedan 00-talet slutade och årsmötet 2010 klubbades av, avgick Gunnar Oleniusson som ordf. efter drygt 25 år på posten och Rune Sandin tog över ordförandeklubban.

(uppdaterad: 2022-12-23)