2020-talet

Pandemin som bröt ut under senvintern 2020 innebar tvärstopp för i stort sett all klubbverksamhet. Poängpromenaderna, ”gubbdagis” på tisdagskvällarna, mm. stängdes på obestämd tid, och SM fick skjutas fram ett år till 2021. Med tiden blev dock smittspridningen mindre och verksamhet kunde sakta men säkert återgå till normalt läge. Poängpromenaderna till exempel, startades upp utan servering inne i klubbstugan. I september 2021 kunde till slut SM-långdistans avgöras på gården Husebo vid Flöghult, huvudsakligen i samma område som VM 5 år tidigare, men med lite nytt kartområde som överraskade en del deltagare. Dessutom var det nog första gången SM-kontroller fanns på andra sidan riksgränsen.

Cykeltävlingen Grenserittet har fortsatt under alla år, dock med ett vikande antal deltagare, men klubben har hela tiden bemannat stationen på Buar. Vid årsmötet 2022 var det dags för en trotjänare att lämna styrelsen, då Staffan Johansson avgick som sekreterare efter 43 år!

Utsiktstornet på Dragonkullen förstärktes under sommaren 2022 och under hösten startades stolpbyten på elljusspåret. Befintligt stolpbestånd har ca 80 år på nacken och är i stort behov av byte. Nya stolpar har köpts in och vid årsskiftet 2022-23 har ungefär 2/3 av alla stolpar bytts ut, och resterande byts under kommande vår. Med skenande elpriser under senare tid har även diskussion om solcellsinstallation kommit upp på agendan, men beslut är ännu inte taget vintern 2022-23 i varje fall.

För att hålla klubben vid liv i framtiden krävs inte bara ett årligt tävlingsarrangemang, utan också nyrekrytering, vilket måste bli huvudfokus under kommande år.

(från december 2022, fortsättning följer)