1950-talet

Den 15 november 1950 såg klubben dagens ljus under namnet Hogdals Sportklubb vid ett möte i Nordby Skola i närheten av Svinesund. Den första styrelsen bestod huvudsakligen av kollegor vid gränstullstationen i Svinesund samt andra bekanta i närområdet. Initiativet till att starta en ny klubb kom från Karl-Erik Olsson som tidigare hade varit ordförande i Krokstrands Sportklubb och nu var nyinflyttad till Svinesund. Övriga som deltog vid klubbens bildande var Carl Andersson, Yngve Vågfeldt, John ”Yukon” Johannesson, Nils Gustafsson, Evald Carlsson, Arne Stenqvist, Bengt Andersson-Grahn, Arne Andersson, Arne Stenberg, Kjell Nilsson m.fl. Efter en tid tillkom även Rolf Hansson som tillsammans med K-E Olsson och Carl Andersson skulle komma att sätta sin prägel på klubben under lång tid framåt.De första tio åren bestod huvudsakligen i att etablera sig som skid- och orienteringsklubb och manifestera sin ställning norr om Dynekilen och öster om dåvarande Rikstvåan (E6), eftersom det redan fanns en klubb inom kommunen med skidor och orientering på programmet, nämligen Strömstads IF.

Även om skidor och orientering var de sporter som med tiden skulle bli de dominerande, utövades även andra som bl.a. gymnastik, gång och fotboll. Hans Ekenmyr, mångårig ledare och styrelseledamot inom svensk gångsport, var en tid stationerad vid Svinesundstullen och var främst den som fick fart på gångsporten. Fotbollen förde under 50-talet en biroll då man inte deltog i någon serie, utan bara spelade mer spontant för tränings skull. Det skulle t. ex. dröja till slutet av femtiotalet innan en riktig fotbollsplan anlades på dåvarande hemmansägaren Gunnar Anderssons marker strax öster om Svinesund. Gymnastiksektionen däremot, förde en mycket aktiv tillvaro under bl.a. Gulleig Ödmans ledning. I Nordby skola registrerades inte mindre än 639 träningstillfällen fram till tioårsjubileet 1960.

Redan från början stod det dock klart att orientering och skidor skulle bli grundpelarna i klubbens verksamhet. Under femtiotalet arrangerades ständigt tävlingar och träningar på lokal nivå i norra Bohuslän, och dessutom arrangerades årligen under en tid en klubbmatch mot Håby IF. Några aktiva blev också uttagna att delta vid flerdistriktsmatcher i angränsande landskap i Västsverige. I slutet av femtiotalet hölls de första riktiga nybörjarkurserna i orientering hemma hos ”Rolf i Saltbacken” (Rolf Hansson). Bland dem som deltog var Bo ”Smen” Johansson, legendarisk medlem i klubben, Ove ”Målarn” Karlsson m.fl. Klubbens längsta tradition, Gökottan, har också sitt ursprung i femtiotalet och hölls första gången redan 1951. Den utflykten har sedan dess hållits vid liv på Kristi Himmelfärdsdag och kom till efter ett initiativ av dåvarande lärarinnan vid Nordby Skola, Anna-Stina Täng. Andra arrangemang som man deltog i var Riksmarschen, som har sitt ursprung redan från 40-talets krigsår som en manifestation för hälsovård, och cykelorienteringen ”Kul på hjul”.

Vid årsmötet 1958 togs beslutet att ändra klubbnamnet till Idefjordens Sportklubb, för att på så vis täcka in ett större geografiskt område då många medlemmar även bodde i socknarna Lommeland och Näsinge.