1990-talet

Precis som slutet på 80-talet blev början på 90-talet en nedgång i verksamheten, vilket tyvärr var en trend som vi inte var ensamma om. Hela orienteringssporten var vikande under en tid i konkurrens med datorernas och andra sporters intåg. Tävlingar arrangerades visserligen, men det var synnerligen tungt med nyrekryteringen under en följd av år innan Sune Andersson och Arne Goksöyr tog tag i ungdomsverksamheten i mitten av decenniet. Denna lucka är tydligt märkbar idag (2006) då det är mycket tunt med aktiva i åldrarna 20-40 år.

De tävlingar som arrangerades under 90-talet var främst ett antal DM, där ett av arrangemangen sticker ut på ett sätt. Stafetten 1994 var förlagd på kartan i Skee med växlingar och mål inne i ishallen ”Lionshov”. På samma karta arrangerades även natt-DM 1995 med mål vid skolan i Skee.

Medlemsantalet började sakta men säkert att krypa nedåt igen, och var i nittiotalets början ca 250 personer. De främsta orsakerna kan tillskrivas de uteblivna vintrarna samt ett vikande intresse för motionsdanserna i Hogdals bygdegård. De tidigare goda vintrarna hade starkt bidragit till medlemsantalet då verksamheten var stor i skidspåren på Kasen. Motionsdanserna var också mycket uppskattade av många norrmän och gav ett tillskott på som mest bortåt 70-80 betalande medlemmar. Med tiden blev intresset tyvärr mindre för dessa torsdagskvällar i bygdegården och när dessutom kostnaden för musiken blev större än inträdesavgiften var det dags att spika igen verksamheten.